Opslagstavlen

  • ikon
    Ændret adgang til skolen fra august...
    I forbindelse med ombygningen af Menighedsbørnehaven på Skolevej vil nogle adgangsveje til Christinelystskolen være spærret eller ændret hele skoleåret 18/19. Stien mellem Menighedsbørnehaven og HUSET bliver helt lukket. Der bliver etableret ny sti fra buslommen på Romvej langs gymnasiets bygning og langs enden af Christinelystskolens sø. Denne sti kan anvendes af elever, der kommer med bus til skolen. I byggeperioden vil al færdsel fra Romvej til skolen skulle ske via denne sti. Bemærk også, at den nuværende adgang fra Skolevej inddrages til byggeplads. De andre indgange til Christinelystskolen fra parkeringpladsen ved Idræts- og Kulturcenteret, vil ikke være påvirket af byggeriet.  
    Jens Pedersen den 11-06-2018