PRAKSIS I FORBINDELSE MED MOBILTELEFONER PÅ SKOLEN

 

·        Mobiltelefoner må medbringes på skolen, men kun bruges uden for skoletid og i frikvarterer.

·        Anvendes mobiltelefoner i timerne konfiskeres de og opbevares af læreren eller på skolens kontor til afhentning efter skoletid.

Sker der gentagende eller grove overtrædelser kan skolen skride til sanktioner, der er beskrevet i Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen

 

 Regler for brug af skolens computere

 

 1. Skolens computere og netværk må ikke misbruges.
  1. Eksempler på misbrug er anført nedenfor
 2. Skolens computere og netværk må kun anvendes til undervisningsformål eller formål, der er relateret til undervisningsformål.
  • Skolens computere og netværk må kun bruges inden for de rammer, som sættes af gældende regler og love.
   • Anvendelse af skolens computere og netværk skal overholde almindelig takt og tone på åbne net.
    1. Her kan du læse om netikette http://www.emu.dk/gsk/soeg/kloge/netikette.html
   • Der skal altid bruges login. Tildelte brugernavn og adgangskode er personligt og må ikke videregives til andre.
    • Mad, drikkevarer, slik og lignende må ikke forefindes sammen med computerne.
     • Arbejdspladserne forlades i samme stand, som man selv forventer at modtage dem i. Fx.: stole sættes på plads, papir mv. fjernes fra bordene og omkring printerne.
      • Anvisninger fra it-vejledere, lærere og servicearbejdere skal altid respekteres.

 

I princippet er der ikke adgang til computerne i frikvartererne og efter skoletid. Der kan dog ved skoleårets start aftales regler mellem skoleledelsen (skolebestyrelsen?) og elevrådet om brug af arbejdspladserne uden for undervisningen, tilsyn og evt. sanktioner ved misbrug.

 

Eksempler på misbrug af skolens computere og netværk

·      Du må ikke installere eller downloade programmer.

·      Du må ikke ændre eller flytte rundt på skrivebordets opsætning eller computerens opsætning i øvrigt.

·      Du må ikke søge oplysninger om andre folks private forhold.

·      Du må ikke genere andre brugere.

·      Du må ikke ødelægge eller forandre informationer og databaser.

·      Du må ikke bevidst spilde resurser (personer, edb-anlæg, transmissionskapacitet og lign.) – du må fx kun printe, hvis du får lov af en lærer.

 

Eksempel på indhold af aftale.

 

 1. Ved brug i frikvartererne skal afslutning af forudgående time respekteres, også når arbejdet strækker sig ind i frikvarteret, eller hvis timen skal forberedes eller startes før frikvarteret er slut.
  1. 0. til 7. klasse har fortrinsret i første frikvarter, og
   • 8.-10. klasse har fortrinsret i 2. frikvarter.
    • Efter 12:00 er der kun adgang, når en lærer tager ansvar for, at der bliver lukket og låst. Dog er der åben i frikvarteret på læsesalen kl. 12:45 – 12:55. Efter at eleven har fri, er der kun adgang, når en lærer tager ansvar for, at der bliver lukket og låst.