SOCIAL

LÆSEPLAN

  

FORMÅL

 

.          At opnå de bedst mulige betingelser for trivsel og læring for den enkelte.

 

.          At fremme den enkeltes evne til at indgå og trives i et socialt fællesskab.

 

.          At udvikle ansvarlighed både over for sig selv og andre.

 

 

 

Det  er den voksnes kendskab til barnet og dets baggrund, der er en forudsætning for, at man kan sætte ind med læring på det gunstigste tidspunkt i barnets udvikling. Gerne med udgangspunkt i en virkelig hændelse. Tolkning og vægtning af hvert punkt bør danne grundlag for drøftelse i lærerteamet omkring den enkelte klasse.

 

0.-3. kl.

 

.             Lære at fungere i en større social sammenhæng

.             Lære at  respektere andres forskelligheder

.             Lære at benytte positiv kontaktform

.             Lære at udsætte egne behov

.             Lære at lytte

.             Lære at udtrykke følelser og tanker

.             Lære at føle ansvar for klassens fællesskab

.             Lære at være opmærksom på andres signaler

.             Lære at være med til at løse konflikter

.             Lære at begrænse voldsom adfærd

.             Lære at respektere andres ejendele

.             Lære med tiden at klare sin skoletaske med indhold

 

 

4.-6. kl.

 

Videre arbejde med børns sociale udvikling og bevidsthed.

 

.             Lære at være medansvarlig for egen skolegang

.             Lære at tilrettelægge egen tid.

.             Lære at tro på egne evner og formåen

.             Lære at skelne mellem forskellige former for kritik

.             Lære at respektere andres holdninger

.             Lære selv at løse mindre konflikter

.             Lære at kunne tage ansvar for klassens trivsel

.             Lære at sætte sig i en andens situation (empati)

 

 

 

 

7.-9. kl.

 

Videre udvikling af elevers personlige, sociale og faglige forudsætninger.

 

.             Fremme tillid til egne evner

.             Styrke lysten til at lære

.             Bevare evnen til at undres

.             Være opmærksom på hinandens styrke og svagheder

.             Lære at være opmærksom på hvordan ens sprog virker på andre

.             Styrke evnen til at give udtryk for egne holdninger, og selv tage stilling

.             Styrke evnen til at løse konflikter verbalt

.             Bidrage aktivt til klassens trivsel

.             Udvise medansvarlighed for undervisning

.             Udvise medansvarlighed for skolens miljø

 

NÅR SORGEN RAMMER

 

 

Det er alles ansvar – også dit og mit

 

 

 

 

 

Christinelystskolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange forskellige forhold i et barns eller en voksens liv kan betyde, at man får behov for øget omsorg fra kammerater og arbejdskolleger.

 

Denne folder fortæller kort om de overvejelser, vi gør os på Christinelystskolen, når livet gør ondt.

 

Denne plan skal opfattes som en vejledning, der kan anvendes i de situationer, der er anført nedenfor.

 

Det kan være:

 

a)       Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaos i hjem og omgivelser

b)       Når et barn mister i nærmeste familie

c)       Når skolen mister – en elev, en af skolens øvrige personale

 

For at gå ind i opgaven kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. Det er legalt ikke at kunne, blot man sikrer sig, at en

anden træder til.

 

Ved forældremøder  gennemgås, planen med det formål, at forældrene efterfølgende orienterer skolen, når der opstår situationer, som kan få indflydelse på børnenes følelsesmæssige tilstand.

 

 

a)    Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaos i hjem og omgivelser

 

Den der erfarer herom, orienterer skolens leder og barnets klasselærer. Klasselæreren er herefter forpligtet på, at alle omkring klassen i skole-

og fritidsordning orienteres.

 

Klasselæreren kontakter hjemmet efter at have drøftet situationen med lærerteamet og skolens leder for evt. at få aftalt:

 

Hvilken rolle skolen skal påtage sig

Hvem der ønskes orienteret

Hvad der i øvrigt skal gøres

Hvordan man orienterer og hjælper hinanden

Hvordan kan PPR hjælpe

 

 

Det aftales, hvorledes klassekammeraterne informeres og i hvilket omfang.

Klasselæreren orienterer samtlige implicerede kolleger og sørger for den nødvendig opfølgning.

 

b)  Når et barn mister i den nærmeste familie

 

Den der erfarer herom, orienterer skolens leder og barnets klasselærer. Klasselæreren er herefter forpligtet på, at alle omkring klassen i skole- og fritidsordning orienteres.

Klasselæreren kontakter hjemmet efter at have drøftet situationen med lærerteamet og skolens leder for evt. at få aftalt:

 

Hvilken rolle skolen skal påtage sig

Hvem der ønskes orienteret

Hvad der i øvrigt skal gøres

Hvordan man orienterer og hjælper hinanden

Hvordan PPR hjælper

 

Det aftales, hvorledes klassekammeraterne informeres og i hvilket omfang.

Ved dødsfald orienteres hele personalet.

 

Det overvejes gerne i samråd med familien om:

Der aflægges besøg i hjemmet og af hvem

Deltagelse i begravelse – lærer/elever – andre

Gravsted besøges

 

Klassen/skolen viser deltagelse – sender blomster (200,- kr. – juni 2005)

Opfølgning i nøje forståelse med efterlevende voksen og barn.

Klasselæreren sørger for opfølgning

Sker dødsfaldet i en ferieperiode drøftes indsats med de efterladte

Evt. emnearbejde  – sorg – tab – livsmod

 

 

c)   Når skolen mister – en elev – en medarbejder

 

Den der erfarer herom, orienterer skolens leder og barnets klasselærer. Klasselæreren er herefter forpligtet på, at alle omkring klassen i skole-

og fritidsordning orienteres.

 

Klasselæreren kontakter hjemmet efter at have drøftet situationen med lærerteamet og skolens leder for evt. at få aftalt:

 

Hvilken rolle skolen skal påtage sig

Hvem der ønskes orienteret

Hvad der i øvrigt skal gøres

Hvordan man orienterer og hjælper hinanden

                      Hvordan kan PPR være behjælpelig

Det aftales, hvorledes klassekammeraterne informeres og i hvilket

omfang.

 

Ved dødsfald orienteres hele personalet af skolelederen

Det overvejes gerne i samråd med familien om:

Der aflægges besøg i hjemmet og af hvem

Deltagelse i begravelse – lærer/elever andre

Gravsted besøges

 

Klassen/skolen viser deltagelse – sender blomster (250,- kr. -  juni  2005)

Flagning

Opfølgning i nøje forståelse med efterlevende voksen og barn.

Klasselæreren sørger for opfølgning

Sker dødsfaldet i en ferieperiode drøftes indsats med de efterladte med henblik på tiden efter skolestart

Klasselærer eller øvrige lærere i klassen tager initiativ på klassens

vegne i ferieperioder.

Er der tale om en medarbejder drøftes indsats og deltagelse på foranledning af skolelederen.