Dato: 17-03-2004

 

VÆRDIGRUNDLAG

 

Christinelystskolens værdigrundlag tager sit udgangspunkt i folkeskolelovens formålsparagraf, som er den overordnede retningslinie for skolens virke.

 

Det er et grundlag og et mål:

 • at samværet børnene imellem - og ansatte og børn imellem - er præget af gensidig respekt, dialog og medansvar
 • at vi understøtter den enkeltes alsidige udvikling og at faglighed og kreative fællesskaber udvikles
 • at natur og kultur bliver en integreret del i alle relevante faglige sammenhænge
 • at skole-hjem-samarbejdet udvikles

 

Med respekt mener vi:

 • at alle oplever at de dur til noget
 • at alle behandles retfærdigt og bedømmes individuelt
 • at vi anvender et ordentligt sprog på skolen

 

Med dialog mener vi:

 • at alle lærer at lytte til og respektere andres meninger
 • at alle forstår, at dialog kun er mulig mellem ligeværdige parter
 • at dialog er nødvendig, for at man i fællesskab kan gøre skolen bedre for både elever, forældre og personale

 

Med medansvar mener vi:

 • at alle har et ansvar for vor fælles trivsel
 • at alle har et ansvar for vores fælles bygninger, inventar og materialer
 • at alle accepterer skolen som et sted for udvikling og læring

 

Med alsidig udvikling mener vi:

 • udvikling på alle områder både det åndelige og det intellektuelle, men også den fysisk-, musiske-, og sociale udvikling
 • at alle fag er opmærksomme på, at der er mange måder at lære på
 • at skolen i hele sit virke bygger på at skabe lyst til at lære
 • at alle er opmærksomme på vigtigheden af, at kunne lære sammen med andre

 

 Med faglighed mener vi:

 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for at tage stilling og handle.
 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for lyst til at lære
 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for at indgå i et demokratisk samfund der bygger på åndsfrihed ligeværd og demokrati.
 • viden, færdigheder og holdninger som grundlag for fortrolighed med dansk kultur, forståelse for andre kulturer og forståelse for menneskets samspil med naturen.

 

 •